Skontaktuj się z nami !
+48 570-111-196

Dworek Wola Zdakowska

Wróć do galerii

 

Zespół dworski w Woli Zdakowskiej obejmujący: murowany dwór, zabudowania gospodarcze (obora, spichlerz, wozownia) Dwór wzniesiono w 1911 roku dla Trzecieskich. Na tyłach dworu znajduje się pomnik Matki Boskiej z 1911 roku. “Z majątkiem w Woli Zdakowskiej związana jest tragiczna historia. Zaraz po wojnie miejscowa władza ludowa, chcąc przejąć te dobra, podrzuciła do piwnicy we dworze karabin. “Przypadkowa” rewizja i znalezisko pozwoliły skazać właściciela na wieloletnie łagry i przejąć majątek. We dworze urządzono przychodnię, a następnie był on eksploatowany przez GS.”

 

Facebook